Zapraszamy polskich naukowców do domu! – Program Polskie Powroty NAWA

Zapraszamy polskich naukowców do domu! – Program Polskie Powroty NAWA

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.
Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:
Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).
Powracającym naukowcem może być osoba, która ma obywatelstwo polskie.
W programie finansowane są:
wynagrodzenie powracającego naukowca
wynagrodzenie osoby zapraszającej
wynagrodzenie grupy projektowej
adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
przesiedlenie powracającego naukowca
komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.
Szczegóły:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *