Jak składać protest wyborczy – wzór

Jak składać protetst wyborczy?

Protesty należy wysyłac w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, czyli do 25 października 2023, najlepiej listem poleconym.

Koniecznie należy podać swój numer PESEL. 

Sąd Najwyższy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i

Spraw Publicznych

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Protest wyborczy

Na podstawie art. 82 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2023r. zgłaszam protest wyborczy, jako wyborca, wnosząc o unieważnienie referendum z dnia 15.10.2023r. z uwagi na dopuszczenie się w sprawie referendum przestępstwa przeciwko wyborom, mającego zmasowany charakter na terytorium całego kraju.

Podstawa prawna:

  • 2 ustawy

Protest przeciwko ważności wyborów (REFERENDUM) z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, o którym mowa w § 1, lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

Uzasadnienie:

Jestem wyborcą, uprawnionym do udziału w wyborach powszechnych, referendach. Posiadam wiedzę bezpośrednią oraz z serwisów społecznościowych, iż w lokalach OKW nie wydawano kart referendalnych, pytano biorących udział w referendum o liczbę wydania kart: “Ile kart wydać?” oraz doprowadzono do sytuacji głosowania po godz. 21, pomimo braku przedłużenia przez PKW godzin głosowania i po ujawnieniu sondażowych wyników wyborów, tj. po zakończeniu tzw. ciszy wyborczej. Powyższe wskazuje, iż może zachodzić przesłanka nieważności wskazanego referendum. Mając na względzie powyższe, żądam unieważnienia referendum i ponowne jego zarządzenie.

 

Jak składać protest wyborczy w sprawie referendum – wzór

Referendum 2023_wzor protestu do SN (1)

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *