Republika Polonia Wczoraj, Dziś i Jutro

Republika Polonia Wczoraj, Dziś i Jutro

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE

REPUBLIKA POLONIA

Wczoraj

Minął drugi rok aktywnej działalności naszego Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia.” A więc jest to dobry moment na refleksję: czego dokonaliśmy, co należy poprawić i usprawnić oraz gdzie dalej idziemy. Rozpoczęliśmy naszą działalność w wyjątkowo trudnych warunkach, w okresie pandemii Covid 19, w momencie nasilających się napięć międzynarodowych i niespotykanych dotąd brutalnych ataków na Polskę, w grupie osób rozrzuconych po całym świecie. Jednak nie poddaliśmy się, nie ulegliśmy przeciwnościom losu i wspólnie przetrwaliśmy próbę czasu. Za tą wytrwałość w pokonywaniu przeszkód i wyzwań bardzo dziękuję wszystkim naszym członkom, w tym szczególnie członkom naszego Zarządu. To jest nasz wspólny prawdziwy sukces!

Warto przypomnieć co w ciągu tego krótkiego okresu udało nam się wspólnie zdziałać. A więc w 2021 roku rozpoczęliśmy naszą działalność ważną konferencją poświęconą roli Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w obronie dobrego imienia Polski i Polaków.  Z tej konferencji powstał raport końcowy oraz książka zawierająca wszystkie wystąpienia prelegentów. Przypominamy link do tego ważnego dokumentu jakim jest Raport Końcowy z tejże konferencji oraz warsztatów jej towarzyszących: https://republikapolonia.pl/dokument-koncowy/

W roku 2022 w ramach Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego odbyliśmy konferencję nawiązującą do znaczenia państwowości Polski dla pomyślnego rozwoju narodu polskiego oraz panele polonijne wraz ze spotkaniami z przedstawicielami polskich władz i duchowieństwa. Wideo sprawozdanie z naszego programu w roku 2022 można znaleźć tu: https://www.youtube.com/watch?v=2wO8q0mHiws&t=13s

Od dwóch lat rozwijamy też konsekwentnie naszą platformę medialną. Podstawnym narzędziem naszej działalności jest portal https://republikapolonia.pl/, który prezentuje treści istotne dla patriotycznych środowisk polskich na całym świecie.  Nasz portal jest tworzony głównie przez naszych członków i porusza tematy ważne dla naszej społeczności. W minionym roku największym zainteresowaniem cieszyły się artykuły autorstwa Pań Ewy Gulbis i Miry Modelskiej Creech. Najbardziej wspierającym nasz portal autorem jest Pan Andrzej Otomański. Nad sprawnością techniczną i nieustanną modernizacją naszego portalu czuwa zespół techniczny pod kierunkiem naszych członków z dalekich krajów. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za Wasz znaczący i systematyczny wkład w rozwój naszego portalu Republika Polonia!!!

Równolegle staramy się rozwijać naszą obecność w mediach społecznościowych takich jak Facebook. Obecnie Republika Polonia prowadzi stronę na Facebooku, która jest publicznie dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/RepublikaPolonia Zapraszamy wszystkich do polubienia strony Republika Polonia na Facebooku i szerokiej dystrybucji jej treści. Działamy też w ramach prywatnej grupy na Facebooku, do której należą nasi członkowie i sympatycy, gdzie dzielimy się informacjami o naszej działalności w krajach naszego miejsca zamieszkania.

Uruchomiliśmy również kanał filmowy o nazwie „Republika Polonia” w systemie YouTube, gdzie zamieszczamy wideo nagrania z naszej działalności jak również filmy wideo, które w ramach naszej działalności sponsorujemy.  W roku 2022 piękny film Lecha Makowieckiego w formacie teledysku pt. Hymn Polonii był hitem internetowym osiągając zasięg około 50 tysięcy odsłon na chwilę obecną.  Dokumentalny film historyczny pt. „Świadectwa wojenne polskich uchodźców ze wschodu zamieszkałych w USA” również realizowany przez nasze stowarzyszenie prezentuje bezcenne świadectwa historyczne naszych rodaków, których już dziś z nami nie ma. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym unikalnym materiałem filmowym tu: https://www.youtube.com/watch?v=vmz7A9o1Z9U&t=2s  Prosimy też o szeroką dystrybucje tego ważnego materiału.

Dziś

W ciągu ostatnich trzech lat świat, w którym żyjemy zmienił się nieodwracalne. Covid 19, agresja Rosji na Ukrainie, gwałtownie zaostrzająca się rywalizacja między dwoma mocarstwami Chinami i USA, całkowicie zmieniły nasz świat. Stare porządki przeszły do historii. Świata z lat 1990-2020 już nie ma.  Odszedł na zawsze.

Dziś nie wiemy jaki będzie nowy porządek świata, który wyłoni się z obecnego sztormu dziejowego. Niestety widzimy wyraźnie, że ten sztorm nie ominie Polski i całego regionu Europy Centralno-Wschodniej. Zanim ten sztorm ustanie czekają nas ciężkie i trudne lata kolejnej walki o przetrwanie państwa i narodu polskiego.

Targana wichurą kolejnego przełomu dziejowego Polska stoi dziś w obliczu militarnej agresji ze Wschodu i duchowej anihilacji z Zachodu.  Antypolska propaganda zalewa wszystkie przekazy informacyjne w kraju i zagranicą, przybiera twarz głęboko patriotycznej retoryki bądź wręcz otwarcie anty-polskiej agresji, cały czas używając narzędzi brutalnej dezinformacji z arsenału wyrafinowanej wojny psychologicznej.

Obecnie Polska znajduje się w stanie zimnej wojny. Być może czeka nas również gorąca wojna. Jest to trudna konstatacja ale musimy w pełni zdawać sobie z tej sytuacji sprawę aby być w stanie stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają. Musimy zrobić wszystko aby losy Polski w tym kolejnym burzliwym rozdaniu dziejowym mogły się potoczyć bardziej pomyślnie niż w minionych stuleciach. Musimy zrobić wszystko aby po tej dziejowej burzy nastąpiły lata triumfu i pomyślności dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu.

Jak historia uczy, nikt nam nie zapewni tej bezpiecznej i pomyślnej przyszłości jeśli my sami tej pomyślnej przyszłości sobie nie zagwarantujemy. Pamiętajmy, że przyszłość Polski i następnych pokoleń Polaków leży w naszych rękach i to od nas zależy czy uratujemy nasze dziejowe dziedzictwo w tej kolejnej globalnej wojnie o dominację i kontrolę nad światem!

Jutro

Aby wyjść zwycięsko z tego sztormu dziejowego musimy przede wszystkim nauczyć się odróżniać ziarno od plewu, przyjaciela od wroga, prawdy od kłamstwa i manipulacji. Musimy głęboko zakorzenić w naszej świadomości kompas polskiego interesu. Nabranie dystansu i rezerwy do wszelkiego rodzaju przekazów informacyjnych jest pierwszym krokiem ku temu abyśmy nie stali się ślepym narzędziem w rękach wroga przeciw naszemu własnemu interesowi. Taka umiejętność pozwoli nam dopiero właściwie identyfikować interes Polski w chaosie dezinformacji wojennej. Na dzień dzisiejszy społeczeństwo polskie nie ma wystarczających mechanizmów obronnych przeciw wyrafinowanym narzędziom wojny informacyjnej wytoczonej przeciw nam ze Wschodu i z Zachodu. Jednak w naszej zbiorowej pamięci zachowało się doświadczenie naszych przodków, którzy przez stulecia walczyli z wyrafinowanymi metodami antypolskiej wojny ideologiczno-dezinformacyjnej. Mamy więc na czym budować! 

Od zakończenia drugiej wojny światowej z różnych względów nie byliśmy w stanie opowiedzieć światu o zbrodniach dokonanych na narodzie polskim z rąk hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji.  Obecnie, w kontekście rosyjskich zbrodni na Ukrainie i niemieckiej obstrukcji udzielania pomocy zaatakowanej Ukrainie, opinia światowa, w szczególności społeczeństwa Zachodu, zaczynają się interesować rozgrywką niemiecko-rosyjską w naszym regionie. Dlatego też pojawia się  szansa przedstawienia opinii międzynarodowej naszych niezaspokojonych roszczeń wojennych wobec tych dwóch agresorów w pełnym zakresie.  

Wzywam więc członków i sympatyków Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia” do aktywnego angażowania się w działalność informacyjno-edukacyjną w krajach swego zamieszkania w temacie nierozliczonych zbrodni wojennych dokonanych przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję na narodzie polskim. Polacy na całym świecie winni głośno się domagać historycznej sprawiedliwości za zbrodnie dokonane na naszym narodzie w XX wieku. Należy zdwoić wysiłki aby skutecznie uświadamiać społeczeństwa zachodnie jaką cenę zapłaciła Polska za wolność i niepodległość w wyniku agresji niemiecko-rosyjskiej za sprawą Paktu Ribbentrop-Mołotow, aby uczulić opinię światową na potencjalną powtórkę Paktu Ribbentrop-Mołotow w wersji XXI wieku.

W tym celu Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia” podejmie wszelkie wysiłki aby zapewnić naszym rodakom rozrzuconym po świecie należyte narzędzia do realizacji tego zadania. Należy przywracać pamięć o miejscach masowej zagłady Polaków, o Polakach bestialsko mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich gułagach, o bohaterskiej walce opuszczonej i osamotnionej Warszawy, o stratach ludzkich i materialnych poniesionych przez Warszawę, Polskę i Polaków z rąk jej totalitarnych sąsiadów, o systematycznym zacieraniu śladów zbrodni ludobójstwa dokonanych na Polakach, o kłamstwach i manipulacjach z jakimi mamy od 80 lat do czynienia, o celowym i wyrafinowanym pomniejszaniu znaczenia tychże zbrodni, o nierównym traktowaniu polskich ofiar drugiej wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego, itd.

Drodzy Państwo, ten ogólny zarys doznanych krzywd, niezagojonych ran, bezkarności zbrodniarzy i zmowy milczenia wielkich tego świata wymaga od nas wielkiego wysiłku aby ten stan zmienić, aby nasz wróg nie miał poczucia bezkarności w dokonywaniu dalszych zbrodni na naszym narodzie. Każdy z nas jest żołnierzem w tej wojnie o dziejową sprawiedliwość, którą musimy teraz podjąć.  I jak każdy żołnierz potrzebujemy tę wojnę prowadzić sprawnie i kompetentnie. Dlatego też potrzebujemy wiedzy, edukacji i solidnego treningu w szerokim zakresie.  Republika Polonia podejmie wszelkie niezbędne działania, aby nasi członkowie zostali wyposażeni w narzędzia konieczne do walki o Polką sprawę na wszystkich frontach w nadchodzących latach.    

Maria Szonert Binienda

Prezes

Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”

Styczeń 2023

 

 

Maria Szonert Binienda
+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *