Adam GAJKOWSKI kandydatem Polonii, OKRĘG 19, LISTA PIS, POZYCJA 20

Adam GAJKOWSKI kandydatem Polonii, OKRĘG 19, LISTA PIS, POZYCJA 20

OŚWIADCZENIE

Adam GAJKOWSKI kandydatem Polonii, OKRĘG 19, LISTA PIS, POZYCJA 20

Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” ma przyjemność rekomendować Adama Gajkowskiego, przedstawiciela Polonii Australijskiej, jako kandydata patriotycznych środowisk Polonii do Sejmu RP w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku – OKRĘG 19, LISTA PIS, PPOZYCJA 20 – symbolicznie odnosząca się do 20 milionów Polaków poza granicami kraju.

Pan Adam Gajkowski całym swoim życiem dał świadectwo obrony najwyższych wartości Polaków zawierających się w trzech słowach: Bóg, Honor i Ojczyzna, które stanowią trzon misji naszego stowarzyszenia. Adam Gajkowski jest reprezentantem “Solidarności” NIEZŁOMNEJ, którą reprezentowała Anna Walentynowicz.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę Adama Gajkowskiego i wzywamy Polskich Patriotów na całym świecie do udzielenia poparcia Panu Adamowi Gajkowskiemu. 

Adam  GAJKOWSKI Kandydatem Polonii
OKRĘG 19, LISTA PIS, POZYCJA 20

Urodziłem się 15 kwietnia 1960 roku w Sopocie.

Wydarzenia z Grudnia 1970 ukształtowały mój patriotyczny kręgosłup. Łuna nad miastem i słowa taty, że płonie Reichstag, choć w tamtej chwili ich nie rozumiałem, napawały grozą, ale też dumą, że Gdańsk, moje miasto, staje do boju z oprawcą. Do dziś pamiętam zapłakane oczy mamy, która wróciła ze Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowała. Tej samej nocy obudziły mnie czołgi dudniące pod okami na kocich łbach, naszej króciutkiej ulicy. Przez następne kilka dni droga do szkoły im. Harcmistrza Alfa Liczmańskiego, była drogą płaczu z powodu gazu, który zrzucano na centrum miasta i teren stoczni.

Z zawodu jestem technikiem energetyki ze specjalizacją w energetyce cieplnej. Dziś trudnię się programowaniem maszyn CNC.

W sierpniu 1980  roku kierowałem strajkiem w Zakładzie Remontowym Energetyki Gdańsk co było konsekwencją mojego przed sierpniowego zaangażowania w działania o charakterze patriotycznym. Następnie przewodziłem Założycielskiej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność do wyborów w marcu 1981 r. W wyniku wyborów zostałem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w NSZZ Solidarność w ZRE Gdańsk.

W marcu 1982 r. zostałem aresztowany i skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych za niezaprzestanie działalności związkowej, na którą oprócz akcji o charakterze antykomunistycznym składały się też działania charytatywne, które polegały na niesieniu pomocy osobom internowanym i skazanym oraz ich rodzinom. Pomoc tę kierowaliśmy do potrzebujących bezpośrednio oraz przez dominikanina o. Sławomira z kościoła św. Mikołaja i ks. Henryka Jankowskiego z kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Po wyjściu z więzienia w Potulicach, gdzie spędziłem blisko półtora roku, przez kilka tygodni pomagałem na plebanii kościoła pod wezwaniem św. Brygidy pomagałem w zorganizowaniu pielgrzymki byłych skazanych i internowanych do Warszawy i Częstochowy na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

W maju 1985 r. z paszportami z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy PRLu zostałem wraz z żoną, na wskutek szykan i tymczasowych aresztowań, zmuszony do opuszczenia Ojczyzny. Od tego czasu zamieszkujemy w Sydney w Australii.

Pierwszymi kapłanami jakich spotkaliśmy na australijskiej ziemi byli księża z Towarzystwa Chrystusowego, co przełożyło się na moje zaangażowanie w prace związane z Duszpasterstwem Polonijnym.

Od początków pobytu oo. Paulinów w Australii jestem związany z paulińskim Sanktuarium w Penrose Park. Wykonując niezliczoną ilość drobnych i wielkich prac, począwszy od wydania cegiełki, która pomogła zbierać fundusze na cele związane paulińskimi potrzebami a skończywszy na napisaniu scenariusza, reżyserowaniu i graniu w Pasji Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą po raz pierwszy wystawiliśmy 1990 r. Dziś na przedstawienie Męki Pańskiej w Wielki Piątek do Penrose Park przybywa około 4000 osób. Jestem też zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Polonijnego.

Brałem udział i współorganizowałem antykomunistyczne demonstracje pod konsulatem PRL-u w Sydney. Po 1989 roku wyrażałem mój sprzeciw wobec układów z komunistami w Magdalence organizując między innymi protesty pod konsulatem prl-u w Sydney.

W 10. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego współwydawca pisma „Po Prawicy”. Współzałożyciel przedstawicielstwa ROP w Australii i Nowej Zelandii, redaktor i współwydawca pisma ROP. W 2005 współorganizator obchodów 25. rocznicy powstania „S” w Sydney.

W sierpniu 2005 roku byłem jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Nasza Polonia, któremu przewodziłem przez 14 lat. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością na rzecz krzewienia polskiej kultury i historii. Członkowie założyciele są byłymi więźniami politycznymi, nasze poglądy zawierają się w słowach Bóg, Honor, Ojczyzna. Staramy się też pomagać osobom w potrzebie, które zasłużyły się dla Rzeczpospolitej. Nasza Polonia zaangażowała się w akcję sadzenia „Dębów Pamięci” do dnia dzisiejszego uczciliśmy w ten sposób 21 Polskich Oficerów zamordowanych przez sowietów. W 2018 roku Członkowie Stowarzyszenia Nasza Polonia w uznaniu zasług nadali mi tytuł Honorowego Prezesa SNP.

W 2009 r. byłem koordynatorem Sydneyskiego Społecznego Komitetu Obchodów 25 rocznicy Męczeńskiej Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W roku 2011 Stowarzyszenie Nasza Polonia jak i ja osobiście zostaliśmy na XV Forum Polonijnym uhonorowani przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu medalem Mecenasa WSKSiM.

W lutym 2013 roku zostałem uhonorowany przez Stowarzyszenie Morsko Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego statuetką „Animus et Semper Fidelis”.

Odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za działalność na rzecz niepodległości Polski. Członek Korpusu Opozycji Antykomunistycznej.

Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP IX kadencji powołanej przez Marszałka Stanisława Karczewskiego we wrześniu 2016r.

Od 2018 r. Prezes Federacji Polskich Organizacji w stanie Nowa Południowa Walia w Australii.

Współzałożyciel i członek zarządu Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia – patriotycznej ogólnoświatowej organizacji polonijnej założonej w 2020 r.

Członek editorial board / doradca Kuryera Polskiego w USA.

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *