Papież Jan Paweł II wychowawca młodzieży

Papież Jan Paweł II wychowawca młodzieży

19 rocznica śmierci Papieża Polaka 

Święty Jan Paweł II wychowawca młodzieży

 

W tym roku obchodziliśmy 19 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. Odszedł on do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 w Watykanie. Do historii przeszedł jako pielgrzym, filozof, człowiek pokoju i dialogu, wychowawca wielu pokoleń Polaków. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Miał on wielki wpływ na kierunek zmian w dzisiejszym kościele i świecie. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa

“Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Pontyfikat papieża Polaka umocnił w nadziei rodaków na oswobodzenie się narodu spod władzy komunistycznej i na życie bardziej godne i ludzkie. Dzięki jego służbie Bogu i ludziom dokonały się w Polsce przemiany społeczne i polityczne. Wzbudził on w społeczeństwie dążenie do świętości, prawdy i sprawiedliwości. Dla mnie osobiście szczególnie ważne są przesłania i wypowiedzi, które Jan Paweł II kierował do młodzieży.

Chciałabym przypomnieć życzenia jakie przekazał Ojciec Święty z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ogłoszonego w 1985 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wypowiedział on wówczas pamiętne słowa

„Abyście umieli zdać sobie sprawę z nadziei, która jest w was”.

Papież Polak mówił, że w młodych ludziach jest nadzieja, ponieważ oni należą do przyszłości. Zatem, jak nauczał następca św. Piotra do młodego pokolenia należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością, a obecnie jest przyszłością. Według Jana Pawła II młodość jest szczególnym bogactwem człowieka, gdyż w tym czasie odkrywa on szczególnie intensywnie ludzkie „ja” oraz planuje, wybiera, przewiduje, a także podejmuje pierwsze własne decyzje, które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji. Czas dorastania wiąże się również z rozpoznawaniem talentów. A wszelka praca zdaniem papieża połączona jest z trudem. To ona kształtuje człowieka.

Zdaniem Ojca Świętego rodzina wychowuje, a szkoła kształci i wychowuje, lecz działanie rodziny, jak i szkoły pozostanie niekompletne, jeżeli każda młoda osoba nie podejmie dzieła swojego wychowania. W liście do młodych odwołując się do Ewangelii Jan Paweł II przypomniał, iż prawda ma służyć wolności. Zaś młodzi ludzie mają także spontaniczne pragnienie wolności. Powinni oni zatem zadać sobie pytanie, co to znaczy być wolnym? Według papieża, to znaczy umieć używać swej wolności w prawdzie –

„Być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę, natomiast używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem”.

Jan Paweł II w swoim przemówieniu z okazji roku młodzieży przedstawił również zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi. Jest to pokusa przesadnego krytycyzmu, kiedy to chciałoby się wszystko poddawać dyskusji i wiele na nowo zobaczyć, czy pokusa sceptycyzmu wobec tradycyjnych wartości, która nierzadko przeradza się w cynizm wobec problemów pracy, kariery czy małżeństwa. Papież zwrócił uwagę również na zagrożenie handlem rozrywką, reklamą oraz konsumpcyjnym trybem życia. Sprzyja to odciąganiu ludzi od obowiązków i przyjmowanie przez nich postawy bierności, egoizmu i izolacji. Jakże aktualne są słowa Jana Pawła II w obecnych czasach, gdy w krótkim okresie nastąpił tak dynamiczny rozwój technologiczny, w wyniku czego młodzież często popada w uzależnienia od internetu, telewizji czy gier komputerowych. Ojciec święty przypomniał młodym ludziom także orędzie, które wygłosił na Światowy Dzień Pokoju. Napisał w nim:

„Niektórzy z Was mogą odczuwać pokusę ucieczki od odpowiedzialności: ucieczki w złudny świat alkoholizmu i narkotyków, przelotne związki nieprowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, w obojętność, cynizm, a nawet gwałt. Strzeżcie się zasadzek świata, który dąży do wyzyskiwania lub wypaczenia Waszych zdecydowanych i usilnych poszukiwań szczęścia i sensu życia”.

Dzięki spotkaniom z młodymi Jan Paweł II w 1986 roku zapoczątkował inicjatywę organizacji Światowych Dni Młodzieży, podczas których co kilka lat spotykają się setki tysięcy osób z całego świata.  W trakcie międzynarodowego spotkania młodzieży w Santiago de Compostela w 1989 roku papież mówił, żeby wszyscy młodzi ludzie swoim życiem dawali świadectwo chrześcijańskiej prawdzie. Ta postawa ma się wyrażać poprzez najwyższą troskę wobec życia ludzkiego we wszystkich okolicznościach. Zachęcał on, by żyć miłością i bronić jej poprzez nierozerwalność małżeństwa oraz dbać o trwałość rodziny, która sprzyja wychowaniu dzieci pod osłoną wzajemnie się dopełniającej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej.

                                                                                                Małgorzata Jaroszek

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *